นารูโตะ ปี1 ตอนที่ 50-100

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260213616M0 ตอนที่ 50
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260215498M0 ตอนที่ 51
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260216634M0 ตอนที่ 52
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260218423M0 ตอนที่ 53
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260219555M0 ตอนที่ 54
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260220938M0 ตอนที่ 55
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260266625M0 ตอนที่ 56
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260266448M0 ตอนที่ 57
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260269060M0 ตอนที่ 58
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260269845M0 ตอนที่ 59
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260272094M0 ตอนที่ 60
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260272696M0 ตอนที่ 61
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260276551M0 ตอนที่ 62
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260275581M0 ตอนที่ 63
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260276656M0 ตอนที่ 64
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260278929M0 ตอนที่ 65
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260280256M0 ตอนที่ 66
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260282463M0 ตอนที่ 67
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260283231M0 ตอนที่ 68
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260283714M0 ตอนที่ 69
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260289491M0 ตอนที่ 70
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260289024M0 ตอนที่ 71
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260291877M0 ตอนที่ 72
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260292608M0 ตอนที่ 73
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260294633M0 ตอนที่ 74
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260295516M0 ตอนที่ 75
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260296665M0 ตอนที่ 76
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260298443M0 ตอนที่ 77
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260300797M0 ตอนที่ 78
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260301823M0 ตอนที่ 79
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1265830960M0 ตอนที่ 80
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1265831225M0 ตอนที่ 81
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260305967M0 ตอนที่ 82
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260351931M0 ตอนที่ 83
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260351914M0 ตอนที่ 84
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260354735M0 ตอนที่ 85
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260355386M0 ตอนที่ 86
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260357439M0 ตอนที่ 87
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260357733M0 ตอนที่ 88
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260360969M0 ตอนที่ 89
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260360826M0 ตอนที่ 90
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260388400M0 ตอนที่ 91
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260388611M0 ตอนที่ 92
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260391053M0 ตอนที่ 93
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260393634M0 ตอนที่ 94
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260402092M0 ตอนที่ 95
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1265833714M0 ตอนที่ 96
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260405660M0 ตอนที่ 97
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1265833512M0 ตอนที่ 98
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260408527M0 ตอนที่ 99
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260413464M0 ตอนที่ 100

รหัสเข้าดู sasuke