ตรวจสอบสเปคคอม

วิธีตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ของท่านเล่นเกมส์นี้ได้หรือไม่..??


Can You RUN It?

ติดตั้งเกมส์แล้วเล่นไม่ได้ เสียเวลาโหลด มีทางแก้ เข้าไปที่

http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest

วิธีทำ

1.เลือกชื่อเกมส์ ตรงช่อง select product (อาจมีไม่ครบ เลือกชื่อเกมส์ที่คิดว่าใกล้เคียงแทน)

2.กดปุ่ม Can you run it?

ครั้งแรกต้องติดตั้ง Active X ก่อน จะมีให้ติดตั้งหลังจากกดปุ่ม Can you run it?


วิธีติดตั้ง Active X 

กดตรงข้อความ This website wants to run the following add-on

จากนั้นกด Run Active X Control แล้วกดปุ่ม Run

3. รอซักพัก กำลังทำการตรวจสอบเครื่องคอม แล้วจะมีข้อมูลบอกพร้อมคำแนะนำต่างๆ  Pass ฝ่าน / Fail ไม่ฝ่าน