รับสมัครสมาชิก

รับสมัครสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้เป็นสมาชิกจะสามารถเขียนบล็อกได้
สามารถตกแต่งและจัดหน้าได้ด้วยตัวเอง
สำหรับนักดูก็ชมไปครับไม่ต้องสมัครก็ได้ ผู้ที่สมัครคือผู้ที่ว่างเท่านั้น
และใจอาจจะรักทางด้านนี้

เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 25 หากเกิน คิดเป็นกรณีพิเศษ
อารมณ์ดี ไม่เครียดอะไรง่ายๆ ต๊องได้ก็ดีนะครับ
ชอบเรื่องเพลง หนัง การ์ตูน โปรแกรม รักโหลด รักอ่าน หรืออื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้หรือทั้งหมด
มีความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ ทางด้านคอมหรือ HTML มามั่งแล้ว
มีใจรักทางด้านนี้
มีหนัง โปรแกรม การ์ตูนเยอะเป็นพิเศษ [ไม่จำเป็น]
มี เฟซ ไฮ เอ็ม [ไม่จำเป็น]